XXXV. ročník Poháru ADASTu
8. závod Jihomoravské ligy, veřejný závod
 

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů
Pořádající subjekt: oddíl orientačního běhu TJ Spartaku Adamov
Datum: sobota 15. června 2013
Typ závodu: denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol
Zařazení do soutěží: 8. závod Jihomoravské ligy žactva, dorostu, dospělých a veteránů, rankingový závod – kód 130615103, rankingový koeficient 1,00, veřejný závod
Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55
H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65
HDR, příchozí P (délka asi 3 km)
Přihlášky: přes oris.orientacnisporty.cz
řádný termín končí v pondělí 10. června ve 23.59 h
výjimečně mailem zpracovateli přihlášek (karel.truhlar@centrum.cz)
Vklady: v řádném termínu žactvo, HDR a příchozí 40 Kč, ostatní 80 Kč
v pozdějším termínu (do 12. června) zvýšené o 50 %, přihlášky v den závodu
za dvojnásobek částek vkladů – netýká se HDR a příchozích
zapůjčení SI čipu 10 Kč
vklady jsou splatné u prezentace
Mapa: DLOUHÉ VRCHY, 1 : 10 000, interval vrstevnic 5 m, stav srpen 2011, revize květen 2013, mapový klíč ISOM 2000, laserový tisk, vodovzdorná úprava
Terén: průběžný les porostově pestrý, hustá síť komunikací
Centrum závodu: hřiště u ZŠ Ronovská, Adamov-Ptačina (49° 17' 30" N, 16° 39' 40" E)
Prezentace: v den závodu od 9.00 do 10.00 h v centru závodu
Start prvních závodníků: 000 = 10.30 h, intervalově
Vzdálenost z centra na start: asi 1 km se značnějším převýšením
Vzdálenost centra a cíle: 0 m
Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent
Hlavní funkcionáři závodu:
ředitel:Petr ČÍŽEK
hlavní rozhodčí:Karel TRUHLÁŘ
stavitel tratí:Antonín VĚŽNÍK
Bližší informace k závodu: veznik@sci.muni.cz, mobil 739 761 112
Předpokládané časy vítězů kategorií: dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti, bod 10.5 a 12.5
Předpisy závodu: Pravidla OB, Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti, Prováděcí pokyny soutěží JMO pro rok 2013
Protesty k závodu: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč, k výsledkům závodu doručit na adresu jeho bydliště – Plotní 15, 679 04 Adamov

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 16. května 2013.